Presentació

Presentación · Presentation

 

 

 

CECAT, és una empresa de recent creació, formada per un equip de persones, enginyers, amb una àmplia experiència en el camp d’enginyeries i gestions amb les companyies distribuïdores d’energia

Posem a la seva total disposició l'assesorament professional més addient a cada cas.

Amb un gran equip d'enginyers i mitjans tècnics realitzem un minuciós assesorament tècnic en:

1 - Estalvi en la factura elèctrica.

2 - Tipus de Tarificació Elèctrica.

3 - Potència de Contractació.

4 - Correcció del Factor de Potència.

5 - Manteniments Preventius (Termografia)

6 - Qualitat del Suministrament Elèctric.

7 - Estudis Energètics en baixa i alta tensió.

8 - Projectes i Legal·litzacions

 

 

 

CASTELLANO

 

CECAT, es una empresa de recién creación, formada por un equipo de personas, ingenieros, con una amplia experiencia en el campo de ingenierías y gestiones con compañías distribuidoras de energía.

Ponemos a su entera disposición el asesoramiento profesional más adecuado en cada caso.

Con un gran equipo de ingenieros y medios técnicos realizamos un minucioso asesoramiento técnico en:

1 - Ahorro en la facturación eléctrica.

2 - Tipo de Tarificación Eléctrica.

3 - Potencia de Contratación.

4 - Corrección del Factor de Potencia.

5 - Mantenimientos Preventivos (Termografía)

6 - Calidad del Suministro Eléctrico.

7 - Estudios Energéticos en baja y alta tensión.

8 - Proyectos y Legalizaciones

ENGLISH

 

CECAT, is a newly arrived enterprise, made by engineers, with a great experience on the engineering and management area with energetic distribution companies.

We put at your disposal the most suitable and profesional consultancy for your case.

With a great engineers and technic efforts team, we do a meticulous technic consultancy in:

1 - Saving on electric bill.

2 - Electric Rate Type.

3 - Power of Contratacting.

4 - Power Factor Correction.

5 - Preventive Maintenances (Termography)

6 - Quality on Electric Supply.

7 - Energetic Study on low and high tension.

8 - Projects and Legalizations